中文  |  ENGLISH  | Tiếng Việt

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giới thiệu TOP VME

TOP Vending Machine Electronics Co., Ltd. (TOP VME) được thành lập vào năm 2013. Chúng tôi cam kết nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự động hóa điện tử, để cung cấp giải pháp cho máy bán hàng tự động. Hiện nay TOP VME đã sản xuất một số thiết bị và đã thiết kế máy bán hàng tự động đặt trong các cửa hàng.

Sứ mệnh của chúng tôi

TOP VME lớn mạnh cùng với Đối Tác, và toàn tâm trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa.

Tầm nhìn của chúng tôi

Đáp ứng nhu cầu Khách Hàng, nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai, TOP VME đầu tư phát triển mạch điện tử trong ứng dụng, công nghệ điện tử, thiết kế hệ thống,giao diện và phần mềm điều khiển. Chúng tôi tập hợp kinh nghiệm phát triển phong phú bao gồm cả công nghệ cốt lõi của chúng tôi.

GO TO TOP